سافت ری
نرم افزار صندوق قرض الحسنه پیشرفته تحت شبکه

نرم افزار صندوق قرض الحسنه پیشرفته تحت شبکه


روش ارسال: از طریق پست
مبدإ ارسال: تهران - ري
نمودار قیمت قیمت برای شما: 1,000,000 تومان
برای خرید 10 عدد به بالا، 10 درصد تخفیف لحاظ می شود.

معرفی محصول:
قابل توجه کاربران محترم جهت سفارش خرید ، قیمت ،  و امکانات نرم افزار فوق  ( تعداد اعضاء - تعداد کاربر جهت استفاده از نرم افزار - و .... )  با شماره 09121406571

نرم افزار صندوق قرض الحسنه پیشرفته تحت شبکه 
با توجه به روند رو به رشد صندوق هاي قرض الحسنه و توسعه سريع هر يک از آنها
لزوم استفاده از يک سيستم مکانيزه جهت سهولت و مديريت کارآمد توسط مديران
صندوق احساس مي شد، از اين رو شرکت نرم افزاري يگانه خود را موظف ديد با توجه
به نياز صندوق هاي قرض الحسنه و بالا بردن سطح کيفي IT در آنها، اقدام به توليد
محصولي جديد به نام صندوق قرض الحسنه يگانه بنمايد.
اين محصول شرکت يکي از نرم افزار هاي پر طرف دار مي باشد که با عرضه در
نمايندگي هاي فروش با استقبال بسيار خوبي مواجه شد. در حال حاضر بسياري از
شرکت هاي خصوصي و صندوق هاي کوچک و بزرگ از اين نرم افزار توانا استفاده مي
کنند .
از مهم ترين مزاياي اين نرم افزار که موجب مي شود شما اين محصول را در صندوق
خود استفاده کنيد سهولت کاربري و عدم وابستگي به شرکت مي باشد، در اين نرم افزار
شما مي توانيد از زمان ثبت نام اعضاء تا اعطاي وام بر تمام حساب ها مديريت کنيد،
يکي ديگر از مزايا سيستم پارامتريک بودن تمام گزينه هاي نرم افزار مي باشد و
همچنين استفاده اين نرم افزار در بيش از 055 صندوق قرض الحسنه .
در نسخه جديد که آماده گرديده است امکانات گزارشگيري مالي و تفکيک جزئيات
حسابها به آن اضافه گرديده است. اين نکته قابل توجه است که بيش از 05 درصد
امکانات جديد شده بر اساس درخواست و ايده هاي مشتريان در طي سالهاي گذشته
بوده است که در زير آورده شده است .
مديريت
مديريت حساب ها
ثبت کليه مشخصات اعضاء صندوق از قبيل: نام، نام خانوادگي، شماره
شناسنامه، نام پدر، تاريخ تولد، شماره کارمندي )براي ادارات و سازمانها(، تاريخ افتتاح
حساب، شماره حساب و همچنين امکان تعريف دو فيلد دلخواه براي ورود اطلاعات اوليه
خاص هر صندوق . . . .
ثبت و ذخيره کليه مشخصات دريافت و پرداخت هاي اعضاء مانند: مبلغ، ساعت
و تاريخ واريز، نوع واريز، موجودي اخير ، واريز به کدام حساب و چاپ رسيد و . . .
اسکن و ذخيره نمونه امضاء اشخاص و تصاوير پرسنلي در صفحه مشخصات
افراد و همچنين اسکن هرنوع مدرک ديگري که براي عضو شدن در صندوق لازم مي
باشد.
جستجو براساس نام و شماره حساب در هر صفحه که احتياج به درج شماره
عضويت باشد.
غير فعال نمودن حساب اعضاء
نمايش مشخصات حسابهاي افراد و ماهيت آنها در صفحه اصلي برنامه )
بدهکار، بستانکار، تسويه(
درج هشدار و آلارم براي کار با حساب هر عضو در يک بازه زماني
تعريف انواع حق عضويت )ماهيانه يا شارژ( و اختصاص هر نوع عضويت به
اعضاء
تنظيم و سررسيد پرداخت ماهيانه افراد در يک مدت زمان
چاپ دفترچه عضويت براي افراد جهت پرداخت ماهيانه هاي خود
ذخيره تصوير و مشخصات انواع سند ازقبيل چک، سفته، فيش بانکي و استفاده
از آن در هر پرداخت يا برداشت و ...
تنظيم جريمه براي ديرکرد پرداخت اقساط يا ماهانه ها افراد و تاثير در آن در
وامهاي آتي آنان
. .
اعطاي وام
o تعريف انواع وام با درنظر گرفتن عنوان، تعداد اقساط، فاصله اقساط، درصد
کامزد، کامزد ثابت، سود وام، وام اضطراري، حداقل موجودي براي اختصاص وام و . . .
اعطاي وام با انتخاب مبلغ، معرف، مبلغ، ضامن وام و .... و همچنين قسط بندي آن
o اولويت بندي براي اعطاي وام به طور دستي يا ماشيني )بر اساس ديرکردها و تاريخ
درخواست( بين اعضاء
o ثبت وام با کار مزد يا بدون کارمزد با سود يا بدون سود
o امکان چاپ برگه هاي اقساط بصورت ليستي در Word و به دو شکل 3 قبض و 0
قبض در صفحه A4
o ويرايش مبالغ و تاريخ سررسيد اقساط وامها و همچنين امکان حذف وام
o ثبت مشخصات ضامن و ثبت اطلاعات و تصاوير مدارک مربوط به ضمانت مانند
چک، سفته و ...
o ثبت اطلاعات کاربران و تنظيم نوع دسترسي آنها )کاربر دريافت و پرداخت،
کاربر وام دهنده و ...(
o اولويت بندي و محاسبه امتياز ديرکرد افراد و امتياز دهي به سپرده آنها
o درج تاريخ درخواست و دريافت مدارک آن براي قرار دادن در نوبت وام
o امکان تسويه يکجا وام يا وامها
o امکان پرداختهاي گروهي ليست به صورتهاي مختلف )ماهانه، خانوادگي، چند
ماه، قسط و ماهيانه با هم و ...
تهيه گزارش
گزارشات کل موجودي و حسابهاي بانکي
گزارش روزانه و حسابهاي معين )حساب درآمدها و هزينه هاي صندوق(
ليست وام ها پرداختي فعال و غير فعال
گزارش گيري اطلاعات اوليه دارندگان حساب بصورت پويا
مجموع و ميانگين ديرکرد هاي يک شخص
کل دريافت و پرداخت هاي يک حساب در يک بازه تاريخ با جزئيات
اقساط و ماهيانه هاي عقب افتاده اعضاء در بازه زماني تعريفي و دسته بندي مختلف
نمايش سود حاصل از کارمزد، سود وام يا جريمه هاي بصورت تفکيکي و ريز
نمايش جداگانه هزينه صندوق
تهيه گزارش ترازنامه
ليست درخواست کنندگان وام
پرداخت جمعي ماهيانه و اقساط افراد يا خانواده يا يک حساب در يک بازه زماني
دسته بندي ماهيانه يا اقساط بر اساس پرداخت شده يا نشده يا حتي براساس مدت
زمان تاخير
. . . .
مديريت سيستم
دفترچه تلفن اعضاء، کارکنان صندوق، معرفها و ...
تنظيم تاريخ ديرکرد بدون جريمه و مبلغ جريمه
تعريف سرفصل هاي هزينه ها و درآمدهاي صندوق و گزارشگيري مجزا از هر کدام
از سرفصل ها
تعريف انواع حسابهاي بانکي و گزارش گيري از گردش هر يک از حسابها
تعريف خانواده براي گروه بندي نمودن حسابها و پرداختهاي گروه
امکان تعريف فيلدهاي دلخواه در اکثر فرمهاي برنامه براي دلخواه نمودن برنامه
درج تصوير لوگوي و آرم صندوق در برنامه
تعريف قالبهاي آماده Word و ارسال گزارشها در اين قالبها
گزارش از دريافت و پرداخت صندوق در يک بازه زماني خاص
چاپ سربرگ صورتجلسات صندوق
تهيه نسخه پشتيبان و امکان بازيابي آن
تعريف کاربر با مديريت سطوح دسترسي آنها به تعداد نامحدود
تنظيم قوانين محاسبه جريمه اقساط و محاسبه امتياز وام
انتقال پول بين حسابها و سرفصل هاي مختلف صندوق
اعطاي سود سپرده بين اعضاء صندوق
. . .
رويه کاربري نرم افزار
شکل و قالب استاندارد فرم ها و ظاهر نرم افزار
تغيير در شکل خروجي گزارش ها انتخاب ستون ها ،قلم ستون ها، رنگها و ... .
خروجي به Excel و Word و کار با چاپگر ها و اسکنرهاي نصب شده در ويندوز
مشخصات فني
زبان برنامه نويسي Delphi 7.0 .
پايگاه مديريت بانک هاي اطلاعاتي Microsoft SQL Server 2000 .
سيستم عامل مورد استفاده : Microsoft Windows 2000, XP, 7 .
سيستم عامل سرويس دهنده : Microsoft Windows 2000 & 2003 Server

تعداد Client نامحدود )نسخه شبکه(

https://softreyniazerooz.ir/product.aspx?p_id=106

فهرست مشتريان نرم افزار صندوق قرض الحسنه يگانه
.1 اداره کل پست استان گيلان
.2 اداره راه و ترابري قائنات
.3 اداره زندان شهرستان قائنات
.4 اداره کل امور اجرايي وام کميته امداد امام خميني)ره(
.5 آموزش و پرورش منطقه 12
.6 انتشارات نو انديش
.7 انجمن مشارکت و همياري خانواده مهر 76
.8 بخشداري بهنمير
.9 بستانکاران: سيد علي جلالي مهدي محمدي -
.11 پارکها و فضاي سبز
.11 پژوهشکده دانش هاي بنيادي
.12 تربيت معلم شهيد بهشتي
.13 تعاون اعتبار فراست تدبير نوين
.14 تعاوني اعتبار اداره کل زندان هاي استان مرکزي
.15 تعاوني اعتبار ثامن کارگران شهرستان بافق
.16 تعاوني اعتبار کارکنان دولت ششتمد
.17 تعاوني اعتبار کارکنان زندان هاي خراسان جنوبي
.18 تعاوني اعتبار کارکنان سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور
.19 تعاوني اعتباري شير پگاه آذربايجان شرقي
.21 تعاوني اعتباري پرسنل شرکت جهاد نصر حمزه
.21 تعاوني اعتباري کارکنان بنياد ملي نخبگان
.22 تعاوني آينده سازان فرهنگ گلستان
.23 تعاوني خانه ما
.24 توليدي کفش برادران مغني
.25 جمع ساز )توليدي چراغ خودرو (
.26 چاپ و نشر وزارت ارشاد اسلامي
.27 حسابداري همکاران محاسب خمين
.28 خانوادگي عزيزي
.29 خدمات موبايل و کامپيوتر کهکشان
.31 دانشکده پيرا پزشکي زاهدان
.31 رفاه سهامداران رزمندگان دزفول
.32 سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران
.33 ) سازمان تامين اجتماعي کرج )شعبه 14
.34 سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران
.35 سازمان دامپزشکي کشور
.36 سازمان شهرداري و دهياري
.37 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين
.38 سرمايه گذاري نوين
.39 شرکت محور خودرو
.41 شرکت آب منطقه اي خراسان شمالي
.41 شرکت اب و فاضلاب شهرک هاي غرب تهران
.42 شرکت اعتباري جهاد نصر
.43 شرکت بازرگاني سفير مهر و آرامش
.44 شرکت برنا شيد
.45 شرکت بهينه سبز تجارت و خدمات
.46 شرکت پارسه
.47 شرکت تعاوني اعتبار کارکنان کانون زبان
.48 شرکت تعاوني زراعت کاران معراج
.49 شرکت تعاوني مصرف انصار الرضا بيرجند
.51 شرکت جوان ياوران سپيد
.51 شرکت خدمات توسعه روستايي ترشيز
.52 شرکت رايآزما
.53 شرکت رسانه
.54 شرکت ريز پردازنده شمال سبز
.55 شرکت سرزمين رايانه
.56 شرکت سرمايه گذاري ايران
.57 شرکت قهوه پارت سازان
.58 شرکت کارگشايي منعم کوثر
.59 شرکت کارگشايي نارياني ها
.61 شرکت گسترش بازرگاني کرمان
.61 شرکت ملي صادرات گاز ايران
.62 شرکت مهندسي خور
.63 شرکت مهندسي مشاور ايده پردازان توسعه
.64 شرکت ميثاق
.65 شرکت نارگان
.66 شرکت هادي برق
.67 شهرداري باغستان
.68 صندو ق قرض الحسنه کارکنان بيمارستان امام خميني )ره( کرج
.69 صندوق قرض الحسنه موسسه رفاه و تعاون قائم )عج(
.71 صندوق همياري امير کبير
.71 صندوق آشنارويان سحر
.72 صندوق اعتبارات بانوان لپويي
.73 صندوق اعتباردانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
.74 صندوق اعتباري حمايت از نويسندگان روزنامه نگاران و هنرمندان
.75 صندوق اعضاي هيئت علمي مجتمع علوم دانشگاه يزد
.76 صندوق الغدير
.77 صندوق امام رضا )ع(
.78 صندوق امام سجاد )ع(
.79 صندوق امام علي عليه السلام
.81 صندوق امام موسي بن جعفر)ع(
.81 صندوق اندوخته کارکنان کالاي پمپ
.82 صندوق اندوخته و قرض الحسنه خانوادگي امام علي)ع(
.83 صندوق بازاريان شهر کيان
.84 صندوق بسيج نورالمهدي شرکت نفت و گاز شرق
.85 صندوق پارت)پس انداز آريا رسانه تدبير(
.86 صندوق پس انداز کارکنان کارخانه سيمان دشتستان
.87 صندوق پس انداز کارکنان کانون پرورش فکري ياسوج
.88 صندوق پس انداز و قرض الحسنه حضرت سيد سليمان )ع(
.89 صندوق پس انداز و قرض الحسنه افق
.91 صندوق پس انداز و قرض الحسنه فاميلي شهداي صابري
.91 صندوق پس انداز و همياري پورسيناي حکيم
.92 صندوق پيشخوان دولت 72161412
.93 صندوق تعاون الزهرا )س(
.94 صندوق تعاون امام علي)ع(
.95 صندوق تعاون آموزشکده فني اردکان
.96 صندوق تعاون برادران نوروزي لرکي
.97 صندوق تعاون ثواب جامعه القرآن اصفهان
.98 صندوق تعاون جوانان حسن کيف
.99 صندوق تعاون حضرت علي )ع(
.111 صندوق تعاون خانوادگي قدير
.111 صندوق تعاون خانوادگي ياوران
.112 صندوق تعاون غدير وزارت صنايع و معادن
.113 صندوق تعاون کارکنان بانک صادرات مرکزي
.114 صندوق تعاون کسبه مجتمع تجاري گل نرگس
.115 صندوق تعاون مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
.116 صندوق تعاون مشترکين شرکت انارک رايانه
.117 صندوق تعاون مصباح الحسين
.118 صندوق تعاون مهرجويان )شرکت هتل طرقبه(
.119 صندوق تعاون نوروز
.111 صندوق تعاون هيات مکتب عاشورا
.111 صندوق تعاوني رفاه خانواده
.112 صندوق تعاوني روستائي ملک آباد
.113 صندوق تعاوني فاميلي صالحين
.114 صندوق تعاوني فجر کارکنان ثبت احوال استان مازندران
.115 صندوق تعاوني قرض الحسنه فاميلي ابراهيمي فخار
.116 صندوق تعاوني همياري
.117 صندوق جاودان قزوين
.118 صندوق جواد الائمه مسجد حجت ابن الحسن)ع(
.119 صندوق حضرت ابولفضل
.121 صندوق حضرت رقيه)س(
.121 صندوق حضرت زهرا )س(
.122 صندوق حضرت قائم مربيان تربيتي اردکان
.123 صندوق خانوادگي امام علي )ع(
.124 صندوق خانوادگي اميرالمومنين
.125 صندوق خانوادگي باران
.126 صندوق خانوادگي شهيد علي اکبر دهقان
.127 صندوق خانوادگي صاحب الزمان
.128 صندوق خانوادگي صله ارحام
.129 صندوق خانوادگي صيام
.131 صندوق خانوادگي محبين الحسين
.131 صندوق خانواده
.132 صندوق داخلي ميثاق
.133 صندوق ذخيره آخرت حضرت علي ابن ابيطالب)ع(
.134 صندوق رفاه پژوهشگاه رويان
.135 صندوق رفاه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
.136 صندوق رفاه خانواده
.137 صندوق رفاه صبا
.138 صندوق رفاه کارکنان استانداري خراسان جنوبي
.139 صندوق رفاه کارکنان دانشگاه صنعتي شيراز
.141 صندوق رفاه کارکنان سازمان حفاظت محيط زيست
.141 صندوق رفاه کارکنان شرکت قند چهارمحال
.142 صندوق رفاه کارکنان شهرداري فامنين
.143 صندوق رفاه کارکنان فرمانداري شاهرود
.144 صندوق رفاه کارکنان هفت الماس
.145 صندوق رفاه مرکز قلب تهران
.146 صندوق رفاه و پس انداز شرکت رهاگستر دنيا
.147 صندوق رفاه و پس انداز کارکنان گروه صنعتي غزال
.148 صندوق سپهر
.149 صندوق سرمايه گذاري آتيه ناظران
.151 صندوق شبکه بهداشت آران بيدگل
.151 صندوق شرکت بام توزيع صدر امين
.152 صندوق شرکت تعاوني اعتبار سازمان تبليغات اسلامي استان تهران
.153 صندوق شهيد بهشتي
.154 صندوق شهيد حجت عراقي
.155 صندوق شهيد حسين رضائيان
.156 صندوق شهيد محمد قاسم رحيمي جعفري
.157 صندوق فاميلي حضرت حجت )ع(
.158 صندوق فاميلي صاحب الزمان )عج(
.159 صندوق فاميلي علي ابن ابي طالب
.161 صندوق قر ض الحسنه انجمن اسلامي کارکنان چاپ و انتشارات دانشگاه پيام نور
.161 صندوق قرض الحسنه امام مهدي)عج( بهمن
.162 صندوق قرض الحسنه حضرت فاطمه الزهرا)س(
.163 صندوق قرض الحسنه زنده ياد دکتر عبيدي
.164 صندوق قرض الحسنه امام جعفر صادق)ع(
.165 صندوق قرض الحسنه امام حسن مجتبي)ع(
.166 صندوق قرض الحسنه پرسنل شرکت سمنگان
.167 صندوق قرض الحسنه پنج تن آل عبا
.168 صندوق قرض الحسنه قائم
.169 صندوق قرض الحسنه قدس مسجد المهدي)عج(
.171 صندوق قرض الحسنه کارکنان کلينيک مرکزي شهر
.171 صندوق قرض الحسنه 492 کارکنان سازمان بازرگاني استان
.172 صندوق قرض الحسنه ابرار
.173 صندوق قرض الحسنه ابراهيم )ع(
.174 صندوق قرض الحسنه ابوالفضل العباس
.175 صندوق قرض الحسنه ابوالفضل العباس )ع(
.176 صندوق قرض الحسنه اتحاد
.177 صندوق قرض الحسنه اتحاد
.178 صندوق قرض الحسنه اتحادوپشتيباني مهر
.179 صندوق قرض الحسنه احسان
.181 صندوق قرض الحسنه احسان
.181 صندوق قرض الحسنه احسان
.182 صندوق قرض الحسنه احسان سنندج
.183 صندوق قرض الحسنه اخلاص
.184 صندوق قرض الحسنه اخوت
.185 صندوق قرض الحسنه اخوت دولويي
.186 صندوق قرض الحسنه اداره آموزش و فنون
.187 صندوق قرض الحسنه اداره پست
.188 صندوق قرض الحسنه اداره کل تبليغات اسلامي خراسان جنوبي
.189 صندوق قرض الحسنه ارتباط
.191 صندوق قرض الحسنه آزمايشگاه پتروشيمي بندر امام
.191 صندوق قرض الحسنه استانداري تهران
.192 صندوق قرض الحسنه اشکوريهاي نوشهر
.193 - صندوق قرض الحسنه اقوام سال تاسيس 1369
.194 صندوق قرض الحسنه آل ياسين
.195 صندوق قرض الحسنه الزهرا)س()دانشکده داروسازي(
.196 صندوق قرض الحسنه الصابقون
.197 صندوق قرض الحسنه الغدير
.198 صندوق قرض الحسنه الغدير
.199 صندوق قرض الحسنه الغدير
.211 صندوق قرض الحسنه الغدير
.211 صندوق قرض الحسنه القمه
.212 صندوق قرض الحسنه المپيک
.213 صندوق قرض الحسنه المهدي
.214 صندوق قرض الحسنه المهدي
.215 صندوق قرض الحسنه المهدي )عج(
.216 صندوق قرض الحسنه المهدي )عج(
.217 صندوق قرض الحسنه المهدي)عج(
.218 صندوق قرض الحسنه آلومينيوم المهدي
.219 صندوق قرض الحسنه امام جعفر صادق)ع(
.211 صندوق قرض الحسنه امام جعفر صادق)ع(
.211 صندوق قرض الحسنه امام جواد )ع(
.212 صندوق قرض الحسنه امام جواد)ع( موسسه خيريه اسلامي خوي -
.213 صندوق قرض الحسنه امام حسن مجتبي)ع( بناب
.214 صندوق قرض الحسنه امام حسن )ع(
.215 صندوق قرض الحسنه امام حسن عسگري
.216 صندوق قرض الحسنه امام حسن مجتبي )ع(
.217 صندوق قرض الحسنه امام حسن مجتبي )ع(
.218 صندوق قرض الحسنه امام حسن مجتبي)ع(
.219 صندوق قرض الحسنه امام حسن مجتبي)ع(
.221 صندوق قرض الحسنه امام حسن مجتبي)ع(
.221 صندوق قرض الحسنه امام حسن مجتبي)ع(
.222 صندوق قرض الحسنه امام حسن مجتبي)ع(
.223 صندوق قرض الحسنه امام حسن مجتبي)ع(
.224 صندوق قرض الحسنه امام حسن مجتبي)ع(
.225 صندوق قرض الحسنه امام حسين )ع(
.226 صندوق قرض الحسنه امام حسين )ع(
.227 صندوق قرض الحسنه امام حسين)ع(
.228 صندوق قرض الحسنه امام خميني)ره(
.229 صندوق قرض الحسنه امام رضا
.231 صندوق قرض الحسنه امام رضا )ع(
.231 صندوق قرض الحسنه امام رضا )ع(
.232 صندوق قرض الحسنه امام رضا )ع(
.233 صندوق قرض الحسنه امام رضا )ع( )شرکت قارچ يکتاي سپاهان(
.234 صندوق قرض الحسنه امام رضا)ع(
.235 صندوق قرض الحسنه امام رضا)ع(
.236 صندوق قرض الحسنه امام رضا)ع(
.237 صندوق قرض الحسنه امام رضا)ع( قاين
.238 صندوق قرض الحسنه امام سجاد )ع(
.239 صندوق قرض الحسنه امام سجاد)ع( شهرستان قروه
.241 صندوق قرض الحسنه امام سجاد)ع( کارکنان انتقال نيروي برق استان گلستان
.241 صندوق قرض الحسنه امام صادق
.242 صندوق قرض الحسنه امام صادق
.243 صندوق قرض الحسنه امام صادق)ع(
.244 صندوق قرض الحسنه امام صادق)ع( کارکنان پتروشيمي فارابي
.245 صندوق قرض الحسنه امام علي
.246 صندوق قرض الحسنه امام علي
.247 صندوق قرض الحسنه امام علي )ع(
.248 صندوق قرض الحسنه امام علي )ع(
.249 صندوق قرض الحسنه امام علي )ع(
.251 صندوق قرض الحسنه امام علي)ع(
.251 صندوق قرض الحسنه امام علي)ع(
.252 صندوق قرض الحسنه امام علي)ع(
.253 صندوق قرض الحسنه امام علي)ع(
.254 صندوق قرض الحسنه امام محمد باقر)ع(
.255 صندوق قرض الحسنه امور انتقال نيروي مرکزي
.256 صندوق قرض الحسنه اميد بوژان
.257 صندوق قرض الحسنه امير المؤمنين)ع(
.258 صندوق قرض الحسنه امير المومنين
.259 صندوق قرض الحسنه اميرالمومنين تويسرکان
.261 صندوق قرض الحسنه اميرالمومنين علي )ع(
.261 صندوق قرض الحسنه اميرالمومنين علي )ع(
.262 صندوق قرض الحسنه اميرالمومنين)ع(
.263 صندوق قرض الحسنه امين
.264 صندوق قرض الحسنه امين
.265 صندوق قرض الحسنه امين
.266 صندوق قرض الحسنه انتظار
.267 صندوق قرض الحسنه انجمن اسلامي
.268 صندوق قرض الحسنه انجمن صنفي کارگران ساختماني
.269 صندوق قرض الحسنه اندوخته خانواده
.271 صندوق قرض الحسنه انصار
.271 صندوق قرض الحسنه انصار
.272 صندوق قرض الحسنه انصار الزهرا)س(
.273 صندوق قرض الحسنه انصار المهدي )عج(
.274 صندوق قرض الحسنه انصار المومنين ديزج خليل
.275 صندوق قرض الحسنه انوار الحکمت
.276 صندوق قرض الحسنه آهوان
.277 صندوق قرض الحسنه اورژانس 115 يزد
.278 صندوق قرض الحسنه آيت ا... خاتمي طلاب اردکان مقيم قم
.279 صندوق قرض الحسنه ايثار
.281 صندوق قرض الحسنه ايثار دزفول
.281 صندوق قرض الحسنه ايثار سبز
.282 صندوق قرض الحسنه ايثارگران
.283 صندوق قرض الحسنه ايران مدار
.284 صندوق قرض الحسنه ايمان
.285 صندوق قرض الحسنه باب الحوائج
.286 صندوق قرض الحسنه باب الحوائج
.287 صندوق قرض الحسنه باب الحوائج
.288 صندوق قرض الحسنه باب الحوائج
.289 صندوق قرض الحسنه باب الحوائج
.291 صندوق قرض الحسنه باب الحوايج
.291 صندوق قرض الحسنه باران
.292 صندوق قرض الحسنه بانک تجارت اراک
.293 صندوق قرض الحسنه براي چند شرکت
.294 صندوق قرض الحسنه بعثت
.295 صندوق قرض الحسنه بعثت
.296 صندوق قرض الحسنه بقيه ا...الاعظم)عج(
.297 صندوق قرض الحسنه بقيه الله
.298 صندوق قرض الحسنه بقيه الله )عج(
.299 صندوق قرض الحسنه بنت فاطمه
.311 صندوق قرض الحسنه بنياد فرهنگي البرز
.311 صندوق قرض الحسنه به تاک
.312 صندوق قرض الحسنه بهار
.313 صندوق قرض الحسنه بيمارستان امام حسين )ع( و فخريه
.314 صندوق قرض الحسنه بيمه گران
.315 صندوق قرض الحسنه پرديس
.316 صندوق قرض الحسنه پرسنل توليد نيروگاه شهيد مدحج )زرگان( اهواز
.317 صندوق قرض الحسنه پرسنل مشاغل در نيروگاه سيکل ترکيبي سنندج
.318 صندوق قرض الحسنه پشتيبان آينده
.319 صندوق قرض الحسنه پگاه
.311 صندوق قرض الحسنه پيامبر اعظم)ص(
.311 صندوق قرض الحسنه پيشکسوتان الغدير
.312 صندوق قرض الحسنه پيمان
.313 صندوق قرض الحسنه تعاون اسلامي کرمانشاه
.314 صندوق قرض الحسنه تعاون خانواده
.315 صندوق قرض الحسنه تعاون و ايثار
.316 صندوق قرض الحسنه تعاوني وحدت فاميل
.317 صندوق قرض الحسنه تکنو حساب اردکان
.318 صندوق قرض الحسنه توانا
.319 صندوق قرض الحسنه تيراژه تاکسي
.321 صندوق قرض الحسنه ثارا...مشهد
.321 صندوق قرض الحسنه ثقلين
.322 صندوق قرض الحسنه جامي
.323 صندوق قرض الحسنه جهاد کشاورزي
.324 صندوق قرض الحسنه جواد الائمه
.325 صندوق قرض الحسنه جواد الائمه)ع(
.326 صندوق قرض الحسنه جوانان
.327 صندوق قرض الحسنه جوانان روستاي گربند
.328 صندوق قرض الحسنه جوانان سادات شهر
.329 صندوق قرض الحسنه جوانان کوثر
.331 صندوق قرض الحسنه جوانان مسجد قائميه يزد
.331 صندوق قرض الحسنه جوانه
.332 صندوق قرض الحسنه چهارده معصوم
.333 صندوق قرض الحسنه چهارده معصوم
.334 صندوق قرض الحسنه چهارده معصوم )ع(
.335 صندوق قرض الحسنه چهارده معصوم )ع(
.336 صندوق قرض الحسنه چهارده معصوم آزادگان
.337 صندوق قرض الحسنه چهارده معصوم بازار يزد
.338 صندوق قرض الحسنه چهارده معصوم)ع(
.339 صندوق قرض الحسنه چهارده معصوم)ع(
.341 صندوق قرض الحسنه حافظ
.341 صندوق قرض الحسنه حافظ
.342 صندوق قرض الحسنه حامي
.343 صندوق قرض الحسنه حامي
.344 صندوق قرض الحسنه حجت ابن الحسن عسگري)ع(
.345 صندوق قرض الحسنه حجتيه
.346 صندوق قرض الحسنه حراست هاي استان
.347 صندوق قرض الحسنه حسين ابن علي )ع(
.348 صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل
.349 صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل )ع(
.351 صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل )ع(
.351 صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل العباس)ع(
.352 صندوق قرض الحسنه حضرت ابوالفضل)ع(
.353 صندوق قرض الحسنه حضرت بقيه الله الاعظم
.354 صندوق قرض الحسنه حضرت جواد الائمه )ع(
.355 صندوق قرض الحسنه حضرت رقيه)س(
.356 صندوق قرض الحسنه حضرت زهرا )س(
.357 صندوق قرض الحسنه حضرت زهرا )ص(
.358 صندوق قرض الحسنه حضرت زهرا)س(
.359 صندوق قرض الحسنه حضرت زهرا)س(
.361 صندوق قرض الحسنه حضرت زينب)س(
.361 صندوق قرض الحسنه حضرت زينت کبري)س( دماوند
.362 صندوق قرض الحسنه حضرت علي اکبر
.363 صندوق قرض الحسنه حضرت علي عليه السلام
.364 صندوق قرض الحسنه حضرت علي)ع(هتل لاله مشهد
.365 صندوق قرض الحسنه حضرت فاطمه)س(
.366 صندوق قرض الحسنه حضرت قائم )عح( هلالي
.367 صندوق قرض الحسنه حضرت قمر بني هاشم)ع(
.368 صندوق قرض الحسنه حضرت محمد )ص(
.369 صندوق قرض الحسنه حضرت محمد)ص(
.371 صندوق قرض الحسنه حضرت مهدي)عچ(
.371 صندوق قرض الحسنه حضرت ولي عصر)عج(
.372 صندوق قرض الحسنه حضرت وليعصر)عج(
.373 صندوق قرض الحسنه حضرت يوسف
.374 صندوق قرض الحسنه حکمت پنج تن آل عبا
.375 صندوق قرض الحسنه حميد
.376 صندوق قرض الحسنه حيدريه
.377 صندوق قرض الحسنه خاتم آل محمد
.378 صندوق قرض الحسنه خاتم الانبيا)ص(
.379 صندوق قرض الحسنه خاتم الانبيا،)ص(
.381 صندوق قرض الحسنه خاتم الانبياء)ص(
.381 صندوق قرض الحسنه خادمين رضوي
.382 صندوق قرض الحسنه خامسه آل عبا
.383 صندوق قرض الحسنه خانگي
.384 صندوق قرض الحسنه خانوادگي
.385 صندوق قرض الحسنه خانوادگي
.386 صندوق قرض الحسنه خانوادگي
.387 صندوق قرض الحسنه خانوادگي احسان
.388 صندوق قرض الحسنه خانوادگي الغدير
.389 صندوق قرض الحسنه خانوادگي امام حسن مجتبي)ع(
.391 صندوق قرض الحسنه خانوادگي انصار
.391 صندوق قرض الحسنه خانوادگي ايثار
.392 صندوق قرض الحسنه خانوادگي آينده سازان
.393 صندوق قرض الحسنه خانوادگي باب الرحمة
.394 صندوق قرض الحسنه خانوادگي حضرت فاطمه )س(
.395 صندوق قرض الحسنه خانوادگي حضرت مهدي)عج(
.396 صندوق قرض الحسنه خانوادگي رجايي
.397 صندوق قرض الحسنه خانوادگي رسول اکرم)ص(
.398 صندوق قرض الحسنه خانوادگي شهد
.399 صندوق قرض الحسنه خانوادگي صاحب الزمان)عج()الارد(
.411 صندوق قرض الحسنه خانوادگي فاطمه الزهرا)س(
.411 صندوق قرض الحسنه خانوادگي فجر
.412 صندوق قرض الحسنه خانوادگي قائم
.413 صندوق قرض الحسنه خانوادگي منتظران مهدي ) عج (
.414 صندوق قرض الحسنه خانوادگي همياري المهدي
.415 صندوق قرض الحسنه خانوادگي وحدت
.416 صندوق قرض الحسنه خانواده
.417 صندوق قرض الحسنه خانواده الزهرا)س(
.418 صندوق قرض الحسنه خانواده سبز
.419 صندوق قرض الحسنه خزانه
.411 صندوق قرض الحسنه خصوصي باقر العلوم )ع()شربياني هاي مقيم شهرري(
.411 صندوق قرض الحسنه خلخالي هاي مقيم قزوين
.412 صندوق قرض الحسنه خودکفايي کميته امداد
.413 صندوق قرض الحسنه خويشاوندان
.414 صندوق قرض الحسنه خويشاوندان تهرانپارس
.415 صندوق قرض الحسنه خويشاوندان ولي عصر )عج(
.416 صندوق قرض الحسنه خير النساء
.417 صندوق قرض الحسنه دانشکده پيراپزشکي کرمانشاه
.418 صندوق قرض الحسنه دانشکده پيراپزشکي و علوم پايه
.419 صندوق قرض الحسنه دبيرستان هما
.421 صندوق قرض الحسنه دفتر فني شرکت آب و فاضلاب تهران
.421 صندوق قرض الحسنه دقيقي
.422 صندوق قرض الحسنه دوستان
.423 صندوق قرض الحسنه دوشان تپه
.424 صندوق قرض الحسنه ذوالفقار
.425 صندوق قرض الحسنه راهداران
.426 صندوق قرض الحسنه رسول اکرم)ص(
.427 صندوق قرض الحسنه رضوي
.428 صندوق قرض الحسنه رفاه و تعاون خيرين
.429 صندوق قرض الحسنه رفيعيان
.431 صندوق قرض الحسنه رمضان
.431 صندوق قرض الحسنه رهاورد
.432 صندوق قرض الحسنه روستاي کاريزک کال
.433 صندوق قرض الحسنه ريحانه النبي
.434 صندوق قرض الحسنه ريحانه النبي خاتم)ص(
.435 صندوق قرض الحسنه ريحانه النبي مسجد محمد رسول الله اردکان
.436 صندوق قرض الحسنه زاگرس
.437 صندوق قرض الحسنه زينبيه
.438 صندوق قرض الحسنه ساختمان تنديس
.439 صندوق قرض الحسنه ستاد عالي کانونهاي فرهنگي و هنري مساجد کشور
.441 صندوق قرض الحسنه سخاء
.441 صندوق قرض الحسنه سرکانيهاي مقيم مرکز
.442 صندوق قرض الحسنه سعادت
.443 صندوق قرض الحسنه سلام
.444 صندوق قرض الحسنه سيد الشهدا تربت حيدريه
.445 صندوق قرض الحسنه سيدالشهدا مسجد جامع سادات سيوجان
.446 صندوق قرض الحسنه سيدالشهدا)ع(
.447 صندوق قرض الحسنه سيدالشهداء)ع(
.448 صندوق قرض الحسنه شاهين
.449 صندوق قرض الحسنه شرکت آواي پارسيان
.451 صندوق قرض الحسنه شرکت تعاوني اعتبار گلپايگاني هاي مقيم تهران
.451 صندوق قرض الحسنه شرکت صنعت راه ابريشم
.452 صندوق قرض الحسنه شرکت فرو سيليس ايران
.453 صندوق قرض الحسنه شرکت فولاد فام
.454 صندوق قرض الحسنه شرکت گلديس کاشي يزد
.455 صندوق قرض الحسنه شريعت
.456 صندوق قرض الحسنه شعبان
.457 صندوق قرض الحسنه شعبانيه
.458 صندوق قرض الحسنه شفاء
.459 صندوق قرض الحسنه شهدا ) يادبود شهيدان ، احمد ، ماشاال.. و مهدي زارع جوشقاني (
.461 صندوق قرض الحسنه شهداي تبليغات اسلامي استان سيستان و بلوچستان
.461 صندوق قرض الحسنه شهداي خوي
.462 صندوق قرض الحسنه شهداي گالشکلام
.463 صندوق قرض الحسنه شهرداري اوز
.464 صندوق قرض الحسنه شهرداري ساوه
.465 صندوق قرض الحسنه شهرداري منطقه 2
.466 صندوق قرض الحسنه شهيد ابراهيمي
.467 صندوق قرض الحسنه شهيد ابوطالب رستمي
.468 صندوق قرض الحسنه شهيد اسد ا... حقي
.469 صندوق قرض الحسنه شهيد تايف پور
.471 صندوق قرض الحسنه شهيد جان بزرگي
.471 صندوق قرض الحسنه شهيد چمران
.472 صندوق قرض الحسنه شهيد حيدري
.473 صندوق قرض الحسنه شهيد روزي طلب
.474 صندوق قرض الحسنه شهيد سيفي
.475 صندوق قرض الحسنه شهيد شجاعي
.476 صندوق قرض الحسنه شهيد عباس لطفي سيرائي
.477 صندوق قرض الحسنه شهيد عزت الله سلماني
.478 صندوق قرض الحسنه شهيد محمد علي عليرضائي
.479 صندوق قرض الحسنه شهيد محمد ياور
.481 صندوق قرض الحسنه شهيد ميرحسيني
.481 صندوق قرض الحسنه شهيد هاشمي نژاد
.482 صندوق قرض الحسنه شهيد همت
.483 صندوق قرض الحسنه صاحب الزمان
.484 صندوق قرض الحسنه صاحب الزمان )عج(
.485 صندوق قرض الحسنه صاحب الزمان )عج(
.486 صندوق قرض الحسنه صاحب الزمان )عج(
.487 صندوق قرض الحسنه صاحب الزمان ابرکوه
.488 صندوق قرض الحسنه صاحب الزمان بيدآخويد
.489 صندوق قرض الحسنه صبا
.491 صندوق قرض الحسنه صحرا
.491 صندوق قرض الحسنه صدف
.492 صندوق قرض الحسنه صميم
.493 صندوق قرض الحسنه صنف کفاشان
.494 صندوق قرض الحسنه ضيافت
.495 صندوق قرض الحسنه طلوع مهر سجاد
.496 صندوق قرض الحسنه عاشورا 79
.497 صندوق قرض الحسنه عسکريه
.498 صندوق قرض الحسنه علي ابن ابي طالب)ع(
.499 صندوق قرض الحسنه علي ابن ابي طالب)ع( کارکنان مرکز آموزش عالي کازرون
.511 صندوق قرض الحسنه غدير
.511 صندوق قرض الحسنه غدير
.512 صندوق قرض الحسنه غدير شرکت غله بازرگاني منطقه 1 کشور -
.513 صندوق قرض الحسنه غريب مدينه
.514 صندوق قرض الحسنه فارغ التحصيلان معدن دانشگاه آزاد
.515 صندوق قرض الحسنه فاطر
.516 صندوق قرض الحسنه فاطمة الزهراء)س(
.517 صندوق قرض الحسنه فاطمه الزهرا
.518 صندوق قرض الحسنه فاطمه الزهرا آقاي بني اسد -
.519 صندوق قرض الحسنه فاطمه الزهرا )س(
.511 صندوق قرض الحسنه فاطمه الزهرا)س(
.511 صندوق قرض الحسنه فاطمه الزهرا)س(
.512 صندوق قرض الحسنه فاطميه
.513 صندوق قرض الحسنه فاميلي فاطمه الزهرا
.514 صندوق قرض الحسنه فجر
.515 صندوق قرض الحسنه فدک
.516 صندوق قرض الحسنه فدک
.517 صندوق قرض الحسنه فدک اردکان
.518 صندوق قرض الحسنه فرهنگيان پيشوا
.519 صندوق قرض الحسنه فرهنگيان شهر طاقانک
.521 صندوق قرض الحسنه فطر
.521 صندوق قرض الحسنه فيض آباد
.522 صندوق قرض الحسنه قا ئم آل محمد)عج(
.523 صندوق قرض الحسنه قائم
.524 صندوق قرض الحسنه قائم )عج(
.525 صندوق قرض الحسنه قائم آل محمد
.526 صندوق قرض الحسنه قائم المهدي)عج(
.527 صندوق قرض الحسنه قاسم ابن الحسن فاطميه زنجان
.528 صندوق قرض الحسنه قدر
.529 صندوق قرض الحسنه قدس
.531 صندوق قرض الحسنه قمر بني هاشم
.531 صندوق قرض الحسنه قمر بني هاشم
.532 صندوق قرض الحسنه قمر بني هاشم
.533 صندوق قرض الحسنه کارکنان بانک صادرات خراسان جنوبي
.534 صندوق قرض الحسنه کارکنان پالايشگاه خانگيران
.535 صندوق قرض الحسنه کارکنان تربيت بدني فارس
.536 صندوق قرض الحسنه کارکنان جهاد کشاورزي سربيشه)خراسان جنوبي(
.537 صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه هنر
.538 صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه يزد
.539 صندوق قرض الحسنه کارکنان سازمان منطقه آزاد چابهار
.541 صندوق قرض الحسنه کارکنان شرکت زرين گوشت جم
.541 صندوق قرض الحسنه کارکنان شرکت فولاد يزد
.542 صندوق قرض الحسنه کارکنان شرکت مديريت توليد برق خيام نيشابور
.543 صندوق قرض الحسنه کارکنان شرکت مهستان اردکان
.544 صندوق قرض الحسنه کارکنان شرکت نماپرتو پارسيان
.545 صندوق قرض الحسنه کارکنان شرکت نيرو توسعه
.546 صندوق قرض الحسنه کارکنان شرکت وهنگ ساران
.547 صندوق قرض الحسنه کارکنان شهرداري سقز
.548 صندوق قرض الحسنه کارکنان صندوق مهر امام رضا)ع(
.549 صندوق قرض الحسنه کارکنان گروه صنعتي ندا
.551 صندوق قرض الحسنه کارکنان مرکز بهداشت شرق اهواز
.551 صندوق قرض الحسنه کارکنان موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني
.552 صندوق قرض الحسنه کارکنان و اساتيد دانشگاه جامع علمي کاربردي آ.ش و مراکز تحت نظارت
.553 صندوق قرض الحسنه کارگشا
.554 صندوق قرض الحسنه کارگشايي )معاونت دانشجويي(
.555 صندوق قرض الحسنه کاسپين
.556 صندوق قرض الحسنه کاشي پرسپوليس
.557 صندوق قرض الحسنه کانون فرهنگي مسجد زينبيه
.558 صندوق قرض الحسنه کانون معلولين توانا
.559 صندوق قرض الحسنه کوثر
.561 صندوق قرض الحسنه کوثر
.561 صندوق قرض الحسنه کوثر
.562 صندوق قرض الحسنه کوثر
.563 صندوق قرض الحسنه کوثر
.564 صندوق قرض الحسنه کوثر
.565 صندوق قرض الحسنه کوثر
.566 صندوق قرض الحسنه کوثر
.567 صندوق قرض الحسنه کوثر
.568 صندوق قرض الحسنه کوثر ندامتگاه قزلحصار
.569 صندوق قرض الحسنه کوثر ولايت
.571 صندوق قرض الحسنه کياسا
.571 صندوق قرض الحسنه گاز لوله و قدر
.572 صندوق قرض الحسنه گازرخاني هاي )الموت(مقيم مرکز
.573 صندوق قرض الحسنه گل نرگس
.574 صندوق قرض الحسنه گلستان
.575 صندوق قرض الحسنه ماليات هاي مرکز تهران
.576 صندوق قرض الحسنه مبعث
.577 صندوق قرض الحسنه متين
.578 صندوق قرض الحسنه مجمع اسلامي صفاشهر
.579 صندوق قرض الحسنه مجمع امور صنفي فردوس
.581 صندوق قرض الحسنه محبان العباس
.581 صندوق قرض الحسنه محبان المهدي )عج(
.582 صندوق قرض الحسنه محبان المهدي)عج(
.583 صندوق قرض الحسنه محبان اهل بيت)ع( سبزعلي وندهاي مقيم اهواز -
.584 صندوق قرض الحسنه محبان حسين
.585 صندوق قرض الحسنه محبان ولي عصر)عج(
.586 صندوق قرض الحسنه محبين حضرت فاطمه )س(
.587 صندوق قرض الحسنه محرم
.588 صندوق قرض الحسنه محسنين
.589 صندوق قرض الحسنه مدرسه علميه امام جعفرصادق )ع(
.591 صندوق قرض الحسنه مدرسه علميه امام محمد باقر)ع( قم
.591 صندوق قرض الحسنه مرکز بهداشت شهرستان ميناب
.592 صندوق قرض الحسنه مرواريد
.593 صندوق قرض الحسنه مريم
.594 صندوق قرض الحسنه مسجد الرسول نائين
.595 صندوق قرض الحسنه مسجد الزهرا)س(
.596 صندوق قرض الحسنه مسجد العظم مهديه شنب غازان
.597 صندوق قرض الحسنه مسجد سيد صالح
.598 صندوق قرض الحسنه مسجد ملا حسن کسنويه اي
.599 صندوق قرض الحسنه مسجدالکريم
.611 صندوق قرض الحسنه مشارکت
.611 صندوق قرض الحسنه مصباح
.612 صندوق قرض الحسنه معاونت دانشجويي
.613 صندوق قرض الحسنه معراج
.614 صندوق قرض الحسنه معين
.615 صندوق قرض الحسنه معين حساب
.616 صندوق قرض الحسنه مکتب الاحياء القلوب
.617 صندوق قرض الحسنه منتظران مصلح
.618 صندوق قرض الحسنه منتظران مهدي ) عج(
.619 صندوق قرض الحسنه مهادصنعت شرق
.611 صندوق قرض الحسنه مهدي موعود
.611 صندوق قرض الحسنه مهديه
.612 صندوق قرض الحسنه مهر
.613 صندوق قرض الحسنه مهر
.614 صندوق قرض الحسنه مهر انتقال مرکزي
.615 صندوق قرض الحسنه مهر جواد الائمه)ع(
.616 صندوق قرض الحسنه مهر جوان
.617 صندوق قرض الحسنه مهرمجتبي)ع(
.618 صندوق قرض الحسنه موسسه حامي
.619 صندوق قرض الحسنه موسي ابن جعفر )ع(
.621 صندوق قرض الحسنه موسي بن جعفر)ع(
.621 صندوق قرض الحسنه موعود
.622 صندوق قرض الحسنه ميعاد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردکان
.623 - صندوق قرض الحسنه ميلاد الرضا تاريخ تاسيس 1379
.624 صندوق قرض الحسنه نبي
.625 صندوق قرض الحسنه نبي اکرم )ص(
.626 صندوق قرض الحسنه نسيم سحر
.627 صندوق قرض الحسنه نگاره
.628 صندوق قرض الحسنه نور
.629 صندوق قرض الحسنه نور اليقين
.631 صندوق قرض الحسنه نوين
.631 صندوق قرض الحسنه نيک انديشان پارس
.632 صندوق قرض الحسنه نيکان
.633 صندوق قرض الحسنه نيکان
.634 صندوق قرض الحسنه نيکان بهبهان
.635 صندوق قرض الحسنه هاشمي
.636 صندوق قرض الحسنه همکاران
.637 صندوق قرض الحسنه همياري
.638 صندوق قرض الحسنه همياري غدير
.639 صندوق قرض الحسنه هميشه سبز نوين
.641 صندوق قرض الحسنه هنرمندان اردکان
.641 - صندوق قرض الحسنه هيئت سيدالشهداء )ع( تاسيس 1388
.642 صندوق قرض الحسنه هيئت غريب مدينه)س(
.643 صندوق قرض الحسنه هيئت مذهبي حضرت ابالفضل چالش تر
.644 صندوق قرض الحسنه هيات چهارده معصوم)ع(
.645 صندوق قرض الحسنه هيات علمي دانشگاه يزد
.646 صندوق قرض الحسنه هيات قمر بني هاشم)ع(
.647 صندوق قرض الحسنه هيت سجاديه هدش يزد
.648 صندوق قرض الحسنه و پس انداز اختصاصي آل ياسين
.649 صندوق قرض الحسنه و پس انداز المهدي
.651 صندوق قرض الحسنه و پس انداز خانوادگي محبان الزهرا)س(
.651 صندوق قرض الحسنه واسعي
.652 صندوق قرض الحسنه وام ضروري فرهنگيان
.653 صندوق قرض الحسنه وحدت
.654 صندوق قرض الحسنه وحدت
.655 صندوق قرض الحسنه وحدت
.656 صندوق قرض الحسنه وحدت
.657 صندوق قرض الحسنه وحدت امير
.658 صندوق قرض الحسنه وحدت دانشجويان
.659 صندوق قرض الحسنه وحدت سيدالشهدا خمده
.661 صندوق قرض الحسنه وحدت صدا و سيما
.661 صندوق قرض الحسنه وحدت مرودشت
.662 صندوق قرض الحسنه وزارت کار
.663 صندوق قرض الحسنه ولي عصر
.664 صندوق قرض الحسنه ولي عصر مجتمع سپيد
.665 صندوق قرض الحسنه ولي عصر)عج(
.666 صندوق قرض الحسنه ولي عصر)عج( چاهملکيهاي مقيم قم
.667 صندوق قرض الحسنه وليعصر )عج(
.668 صندوق قرض الحسنه وليعصر قائم)عج(
.669 صندوق قرض الحسنه وليعصر)عج(
.671 صندوق قرض الحسنه ونوشه
.671 صندوق قرض الحسنه وه ساکان
.672 صندوق قرض الحسنه ياران
.673 صندوق قرض الحسنه ياران تکميل
.674 صندوق قرض الحسنه ياس
.675 صندوق قمر بني هاشم ابوالفضل)ع(
.676 صندوق کارکنان آب و فاضلاب ورامين
.677 صندوق کارکنان شرکت فاطر تدبير نقش جهان
.678 صندوق کارگشائي ثامن الحجج
.679 صندوق کارگشايي خانوادگي منتظران مهدي )عج(
.681 صندوق کارگشايي و قرض الحسنه قائم دربندسر
.681 صندوق کارگشايي و قرض الحسنه کارکنان شهرداري مس سرچشمه
.682 صندوق کارگشايي ياران
.683 صندوق کافي الملک
.684 صندوق کوثر
.685 صندوق گروه صنعتي تلوان
.686 صندوق مالي اعتباري سپيدار
.687 صندوق محبان المهدي
.688 صندوق محبان المهدي )عج(
.689 صندوق هم گرويان انجمن پويندگان سرزمين هاي درون
.691 صندوق همياران)ويژه کارکنان پالايشگاه نفت اصفهان(
.691 صندوق همياري امام حسن مجتبي)ع(
.692 صندوق همياري چهارده معصوم
.693 صندوق همياري حضرت ابوالفضل)ع(
.694 صندوق همياري طوفان
.695 صندوق همياري فرشته
.696 صندوق واحد آب و برق و بخار پالايشگاه لاوان
.697 صندوق وام قرض الحسنه مجمع اسلامي محبين اهل بيت)ع( شعبه مرکزي
.698 صندوق ولي آبادي هاي مقيم کرج
.699 صندوق وليعصرعج
.711 صنذوق قرض الحسنه امام حسين)ع( بيمارستان سينا -
.711 فروشگاه ارژنگ
.712 فروشگاه پاکچين
.713 قرض الحسنه مسجدحضرت زينب کبري)س( شهرک سجاديه ت 1375
.714 کارخانه مبلمان اداري جليس
.715 کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان مرکزي
.716 کتاب فروشي رشد
.717 گروه صنعتي دنده تراش اصفهان
.718 - مؤسسه قرض الحسنه ذاکرين انصارالحسين)ع( ش.ث. 13514
.719 مجتمع دکتر حسابي
.711 مجري طرحهاي نفت)صندوق تعاون و قرض الحسنه طاها(
.711 مجمع اسلامي محبين اهل بيت)ع(
.712 مدرسه حوزه علميه امام جعفر صادق)ع(
.713 مدرسه راهنمايي سما واحد ارسنجان
.714 مرکز پژوهش متالورژي رازي
.715 مسجد جامع حضرت وليعصر)عج(
.716 موسسه جامعه القران قم
.717 موسسه خيريه امام رضا)ع(شهرکرد
.718 موسسه خيريه خيرالعباس
.719 موسسه فرهنگي هنري طلايه داران
.721 موسسه قرض الحسنه حضرت زهرا )س(
.721 موسسه قرض الحسنه کارکنان جهاد کشاورزي کرج
.722 موسسه مکتب القرآن ثار ا...
.723 نام نيک
.724 هيات انصار الفاطمه__

Delphi 7.0
نرم افزار صندوق قرض الحسنه پیشرفته تحت شبکه
نرم افزار صندوق قرض الحسنه پیشرفته تحت شبکه
نرم افزار صندوق قرض الحسنه پیشرفته تحت شبکه
محصول: نرم افزار صندوق قرض الحسنه پیشرفته تحت شبکه
تاریخ به روزرسانی: 1397/10/3
وزن: 1 کیلوگرم
قیمت: 1,000,000 تومان
تلفن فروشنده: 09121406571
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره نرم افزار صندوق قرض الحسنه پیشرفته تحت شبکه نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: ، اورجینال ، لایسنس، نرم افزار ، آموزشی، مجموعه نرم افزاری ، حسابداری ، بازاریابی، نقشه، قرض الحسنه
پشتیبانی: فروشگاه سافت ری
09121406571
پشتیبانی